Členové Asociace řemeslného cideru


Kdo jsou členové a jak se stát členem.

Kdo se může stát členem

Členem Asociace se může stát jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, která chce přispět k dobrém jménu řemeslného cideru na území České republiky. Může to tedy být jak výrobce cideru, tak prodejce nebo dovozce. Řemeslným ciderem rozumíme cider vyráběný kvašením jablečného moštu.

Co vám přinese členství

  • Možnost navrhovat, čím se máme zabývat a spoluurčovat, jakým činnostem se Asociace věnuje, účastnit se členské schůze, volit a být zvolen orgánem spolku.
  • Možnost být v mediálních výstupech, které Asociace vytváří, získávat tak nové potenciální zákazníky a informovat o vaší činnosti.
  • Slevu z nájmu na akcích pořádaných Asociací, například dalšího ročníku Slavnosti cideru.
  • Lepší podmínky na prodejních akcích, které dovedeme díky společné vyjednávací síle dohodnout.
  • Více informací naleznete v oficiálních stanovách

    Jak se stát členem

    Pokud se chcete stát členy, tak nás prosím kontaktujte. Obratem pošleme přihlášku a pokyny k platbě. Abychom totiž mohli prosazovat naše společné cíle, potřebujeme finanční prostředky. Za započatý rok členství je minimální členský příspěvek 5 000 Kč.